sindtokg.hrSindikat tekstila, obu?e, ko?e, gume Hrvatske

sindtokg.hr Profile

sindtokg.hr

Title:Sindikat tekstila, obu?e, ko?e, gume Hrvatske

Description:Sindikat tekstila, obu?e, ko?e, gume Hrvatske Pretra?ite: Po?etna Arhiva U?lanjenje Kontakt Novosti Teku?a godina TOKG info O nama Drugi o nama Misija i vizija U?lanjivanje Ustroj i djelokrug Utemelje

Keywords:

Discover sindtokg.hr website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

sindtokg.hr Information

Website / Domain: sindtokg.hr
Website IP Address: 178.218.164.80
Domain DNS Server: ns1.mojsite.com,ns2.mojsite.com

sindtokg.hr Rank

Alexa Rank: 18436371
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sindtokg.hr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,244
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue: $513
Yearly Revenue: $6,244
Daily Unique Visitors: 1,574
Monthly Unique Visitors: 47,220
Yearly Unique Visitors: 574,510

sindtokg.hr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0,private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sat, 21 Oct 2017 05:04:23 GMT
Server Apache

sindtokg.hr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

sindtokg.hr Similar Website

Domain WebSite Title
coolfinbooks.ie Coolfin Books - Coolfin Books
eliteredcar.com alquiler de coches baratos en Espa?a
redthreadjournal.net red thread journal - main page
medicalgroupmedia.com Picture Sharing with icusoftware.com
assumption6367.com Assumption 63|67 - Home
slutfish.com Slut Fish
pastolis.menu Pastoli's
jenniferurbinphotography.com Detroit Children's Photographer
musee-pierre-joseph-redoute.be Musée Redouté - Saint-Hubert
vineswinemerchants.com Home - Vines | Riverbend Terwillegar Wine Merchants
alpanino900.it Al Panino 900
lasteyrie.fr Grégoire de Lasteyrie - Engagé pour notre quotidien
readingpd.com Reading Pediatric Dentistry
vendasembonito.com.br Imobili?ria Cristian Reis | Bonito MS
oelagenterne.dk ?lagenterne - Import?r af Menabrea - Italiensk ?l fra byen Biella i Piemonte
compdistribuidora.com.br Comp Distribuidora Comp Distribuidora - A Melhor Distribuidora! Sempre ao seu Lado.
tuppermuseum.com W. H. Tupper Museum :: Jennings Louisiana :: Historic General Merchandise Museum :: Jeff Davis Pari...
bae.bm Bermuda Alternate Energy | BAC GROUP

sindtokg.hr Traffic Sources Chart

sindtokg.hr Alexa Rank History Chart

sindtokg.hr aleax

sindtokg.hr Html To Plain Text

Sindikat tekstila, obu?e, ko?e, gume Hrvatske Pretra?ite: Po?etna Arhiva U?lanjenje Kontakt Novosti Teku?a godina TOKG info O nama Drugi o nama Misija i vizija U?lanjivanje Ustroj i djelokrug Utemeljenje Informacije Kolektivni ugovori Socijalni dijalog Dokumenti Propisi Za?tita prava Linkovi ODR?AN XI. SABOR SINDIKATA TOKG HRVATSKE: Nenad Le?ek izabran za predsjednika. Objavljeno 05/07/2016 u rubrici Teku?a godina Sa porukom ''AKTIVIRAJ SE U ZA?TITI SVOJIH INTERESA'' u hotelu MEDENA u Trogiru, 01.srpnja 2016. godine odr?an je XI. redovni izborni Sabor Sindikata TOKG Hrvatske u ?ijem je radu sudjelovalo ?etrdeset pet delegata i petnaest gostiju iz na?ih tvorni?kih sindikata te sindikalnih podru?nica. Saboru su kao gosti prisustvovali i kolege iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Republike Srpske, te nama posebno dragi gosti iz Belgije, Dirk Uyttenhove, Rein De Tremerie kao i Generalni sekretar Sindikata IndustriAll Europe, Luc Triangl. Cijeli tekst Odr?an 2. Kongres IndustriAll Europe. Objavljeno 12/06/2016 u rubrici Teku?a godina U Madridu je od 07. do 09. lipnja 2016. godine odr?an 2. kongres IndustiAll Europe na kojem je sudjelovalo vi?e od 750 nacionalnih sindikalnih delegata iz 38 zemalja Europe. Ispred Sindikata TOKG Hrvatske u svojstvo delegata sudjelovao je predsjednik Sindikata, Nenad Le?ek. Kongres je usvojio akcijski plan djelovanja i aktivnosti pod nazivom: ''Investicije, kvalitetan posao i solidarnost'' s ?etiri osnovna cilja: Cijeli tekst Poziv na prvosvibanjski prosvjed: LJUDI ISPRED PROFITA! Objavljeno 28/04/2016 u rubrici Teku?a godina Umjesto proslave, i ovogodi?nji Me?unarodni praznik rada provest ?emo prosvjedno. Najavljenih reformi koje bi pokrenule gospodarstvo i pove?ale ?ivotni standard nema. U izostanku socijalnog dijaloga, iz medija saznajemo o planovima ?reformi“ koje idu samo u korist onih koji na ra?un svih radnika i gra?ana ostvaruju profit, a sve nas guraju u daljnje osiroma?enje. Temelji na?eg dru?tva, ljudske slobode, demokracija i rezultati dosada?nje sindikalne borbe ozbiljno su ugro?eni. Cijeli tekst Pismo NHS-a i SSSH vezano uz zdravstvenu i mirovinsku reformu Objavljeno 22/04/2016 u rubrici Teku?a godina Nakon ?etiri odr?ana sastanka o najva?nijim podru?jima Nacionalnog programa reformi (NPR) vezanog uz Europski semestar 2016. godine i zaklju?nog sastanka na kojem su predstavnici vlasti socijalnim partnerima predstavili svoju cjelovitu viziju reformi, kao i nakon izjava predsjednika Vlade RH, Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske ?ele upozoriti na nekoliko ?injenica. Cijeli tekst Radnici ESTARE CULTA blokirali Zagorsku magistralu, policija se nije ni pojavila! Objavljeno 10/04/2016 Autor: Ivan Kova?i?; Objavljeno. 08.04.2016; Zagorje.com VELIKO TRGOVI??E - PC-Proizvodnja odijela d.o.o. Radnici tekstilne tvornice Estare Culto iz Velikog Trgovi??a, nekada?njeg Heruca, u petak, 08. travnja 2016. godine oko 11 sati na desetak minuta su blokirali Zagorsku magistralu kod skretanja za Veliko Trgovi??e, neprestano prelaze?i u kru?noj koloni preko zebre. Cijeli tekst Predsjednik Sindikata TOKG Hrvatske, Nenad Le?ek izabran za predsjednika GSV-a Vara?dinske ?upanije Objavljeno 22/12/2015 u rubrici Teku?a godina ZAPO?ELO SA RADOM GOSPODARSKO SOCIJANO VIJE?E VARA?DINSKE ?UPANIJE. Nakon vi?e od tri godine izborom predsjednika i njegovih zamjenika s radom je zapo?elo Gospodarsko-socijalno vije?e Vara?dinske ?upanije. Nenad Le?ek, predsjednik Sindikata tekstila, obu?e, ko?e i gume Hrvatske, kao predstavnik sindikata jednoglasno je na dana?njoj konstituiraju?oj sjednici izabran za predsjednika Gospodarsko-socijalnog vije?a Vara?dinske ?upanije. Funkcije njegovih zamjenika u narednih ?e godinu dana obna?ati Daniel Vlaisavljevi? kao predstavnik Vara?dinske ?upanije i Denis ?upi? kao predstavnik poslodavaca. Cijeli tekst SVE?ANO OBILJE?ENA 25. GODI?NJICA UTEMELJENJA I DJELOVANJA SINDIKATA TOKG HRVATSKE Objavljeno 23/11/2015 u rubrici Teku?a godina Sve?ano obilje?avanje 25. godi?njice utemeljenja i djelovanja Sindikata TOKG Hrvatske odr?ano je 19. studenog 2015. godine, u Vara?dinu, gradu baroka, gradu sa dugom tradicijom tekstilne, obu?arske i ko?arske industrije, gradu u kojem je nakon utemeljenja Sindikata odr?an i prvi Sabor Sindikata TOKG sa u?e??em respektabilnog broja sindikalnih povjerenika iz svih krajeva lijepe na?e. Uvod u sve?anost zapo?ela je izvo?enjem himne, te nekoliko opernih arija u izvedbi mezosopranistice Margarete Mati?i?, profesorice pjevanja, uz pratnju korepetitora, Danijela Oto, profesora klavira. Cijeli tekst ODR?AN V. SABOR NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA Objavljeno 26/10/2015 U petak, 23. listopada odr?an je V. redovni Sabor Nezavisnih hrvatskih sindikata na kojem Kre?imir Sever izabran je za predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata u sljede?em ?etverogodi?njem mandatu. Tako?er su izabrani ?lanovi Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda ?asti Cijeli tekst Chiara Bonfiglioli istra?uje uzroke propasti tekstilne industrije u zemljama biv?e Jugoslavije Objavljeno 29/09/2015 Prenosimo: Novi List Autor: Du?ka Palibrk Sada ih je u zemlji oko 20 tisu?a. Prijeratnih 120 tisu?a radnika govori o zna?aju te industrije u dru?tvu i njegovoj ekonomiji. Velik je to gubitak, posebno ?to je hrvatska tekstilna industrija bila starija od drugih u biv?oj Jugoslaviji, njena tradicija se?e do 30-ih godina 20. stolje?a, ka?e Chiara Bonfiglioli Cijeli tekst STRONG TCL EU projekt:Unapre?enje socijalnog dijaloga Objavljeno 07/01/2015 u rubrici Socijalni dijalog Strong TCL - "Unaprje?enje socijalnog dijaloga kroz osna?ivanje partnerstva u sektorima tekstila, obu?e i ko?e u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori". Prijavitelj i voditelj projekta je Zdru?enje delodajalcev Slovenije (ZDS). Cijeli tekst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … sljede?a ? posljednja ? Dizajn i programiranje: 7dana.hrSindikat TOKG ? 2013, sva prava pridr?ana. | Mapa stranica | Kontakt

sindtokg.hr Whois

Domain Name: SINDTOKG.HR